Zarząd Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach 

PREZES:

Halina Kulbacka

 

WICEPREZES:

Krzysztof Antos

Janusz Kanik

 

SKARBNIK:

Adam Madej

 

SEKRETARZ:

Łukasz Karpiński

 

CZŁONEK ZARZĄDU:

Agnieszka Janus

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Widlarz

 

Zastępca Przewodniczącego

Józef Gabor

 

Członek Komisji

Marek Jarkowski