Zarząd Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach 

PREZES:

Halina Kulbacka

 

WICEPREZES:

Michał Dziubczyk

Michał Kochan

 

SKARBNIK:

Adam Madej

 

SEKRETARZ:

Magdalena Wiktor

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Białowąs

 

Zastępca Przewodniczącego

Zofia Kasperczyk

 

Członek Komisji

Jolanta Wiktor