41 Ogólnopolski Bieg Powsinogi

UWAGA!!

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA TKKF LESKOWIEC W WADOWICACH TEGOROCZNA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU POWSINOGI ZOSTAŁA ODWOŁANA. ZA CO BARDZO PRZEPRASZAMY.