21 Rodzinny Rajd Rowerowy

W niedzielę 22 maja 2022 roku odbędzie się

21  Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie Wadowice – Przybradz – Tomice

                                         PATRONAT HONOROWY

                                 Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński

                                 Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas

 

                                       KOMITET HONOROWY

                                Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

                                Witold Grabowski – Wójt Gminy Tomice

                                Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz

                                Bożena Łabuś – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

 

                                      KOMITET ORGANIZACYJNY

                                Małgorzata Targosz-Storch –  Kierownik Wydziału Promocji Gminy Wadowice

                               Józef Żegliński – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach 

                               Bogusław Zawierucha – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu

                               Agnieszka Jakubowska – Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

                               Aneta Homel – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice

                               

                                       PARTNERZY

                              Urząd Miejski w Wadowicach

                              Starostwo Powiatowe w Wadowicach

                              Urząd Gminy w Tomicach

                              Urząd Gminy Wieprz

                              Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

                              Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

                              Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP

                              Straż Miejska w Wadowicach

                              Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

                              Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybradzu

                              Ośrodek Kultury Gminy Tomice

                              Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

                              Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach

                              ADAMPOL Adam Kwarciak

                                     

 

 

TRASA 21 RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

     PROGRAM 21 RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

    7.30 – 8.30: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach,

         os.Kopernika 10.

        – przyjmowanie zgłoszeń, oświadczeń o stanie zdrowia (zał.2), zapisy,

           wydawanie pakietów (koszulek, talonów żywieniowych);

        – przegląd techniczny rowerów.

    8.45 – 9.00: Otwarcie imprezy:

        – wystąpienie gości, omówienie trasy oraz regulaminu rajdu;

        – przypomnienie zasad bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy Policji;

        – omówienie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID-19

    9.00: START – I ETAP –19 km.

       – 21 Rodzinny Rajd Rowerowy pilotuje Policja.;

       – parking przed SM w Wadowicach, os. Kopernika 10 – Przybradz

   11.00: PÓŁMETEK; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybradzu

       – regeneracja sił, odpoczynek, dożywianie;

       – weryfikacja uczestników konkurencji regulaminowych;

       – Quiz wiedzy – Muzeum Świni w Wieprzu

       – występy zespołów tanecznych

       – pokaz strażacki – OSP Przybradz

       – degustacja ciasta przygotowane przez KGW z Przybradza

       – zabawy i konkurencje oraz inne atrakcje

   12.00: II ETAP – 20 km – Przybradz – Tomice

   14.30: META – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

       – zjazd uczestników Rajdu;

       – odstawienie rowerów na strzeżony teren;

       – ciepły posiłek dla uczestników Rajd

  15.00: Otwarcie finału przez gospodarzy Gminy Tomice, a także zaproszonych gości.

       – promocja gminy Tomice oraz gospodarzy obiektu;

       – degustacja przygotowana przez KGW w Tomicach

       – wystawa fotografii Gmina Tomice i Miasto Tresna w zgodzie z naturą

       – finałowe rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie Rajdu –   wręczenie nagród,

    16.00-16.15: Oficjalne zakończenie 21 Rodzinnego Rajdu Rowerowego

 

 NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

    – Najliczniejsza rodzina

    – Najstarszy uczestnik rajdu

    – Najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie

 

REGULAMIN XXI RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

WADOWICE-PRZYBRADZ-TOMICE 22.05.2022 r.

I. Cel rajdu:

 • propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, znajomych oraz zdrowego trybu życia,
 • stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
 • propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

II.Termin Rajdu:

22 maja 2022 r. (niedziela)

III. Organizator:

Ognisko TKKF „Leskowiec” Wadowice

IV. Partnerzy:

 • Starostwo Powiatowe Wadowice
 • Miasto i Gmina Wadowice
 • Urząd Gminy w Tomicach
 • Urząd Gminy w Wieprz

V. Organizacja Rajdu:

 1. Start: Wadowice parking przed Spółdzielnią Mieszkaniową os. Kopernika 10 (obok nowego kościoła) w dniu 22.05.2022 r. (niedziela) o godz. 9.00, ulice, drogi publiczne, gruntowe pomiędzy miejscowościami Wadowice – Przybradz – Tomice (trasa długości około 36 km).
 2. Półmetek: Przybradz (19 km od Wadowic) – przyjazd około godz.11:00 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybradzu ul. Szkolna 50, konkurencje rekreacyjne, wyjazd około godz.12:00
 3. Meta: Tomice godz.14:00 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach ul. Dworska 9A do godz.16:00 konkurencje rekreacyjne, posiłek, wręczenie wyróżnień i innych nagród zgodnie z regulaminem, zakończenie Rajdu – wyjazd około godz.16:15

VI. Warunki uczestnictwa:

W przypadku specjalnych wytycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, liczba uczestników może ulec zmianie (zawsze decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku rezygnacji z udziałów rajdzie prosimy o informację zwrotną. Zmiany uzależnione są od wymogów aktualnego rozporządzenia w dniu imprezy. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany trasy. W RAJDZIE NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU OSOBY Z PODEJRZENIEM LUB OBJAWAMI WIRUSA COVID-19, ANI PODLEGAJĄCE KWARANTANNIE.

 

 • Impreza odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym, obowiązują przepisy ruchu drogowego,
 • startują rodziny, rowerzyści indywidualni, zespoły reprezentujące organizacje, stowarzyszenia itp.
 • dzieci bez karty rowerowej pod opieką rodziców,
 • osoby od 16 lat do 18-tu lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
 • dzieci poniżej 16-stu lat, tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
 • każda rodzina, zespół, rowerzyści oraz uczestnicy indywidualni startują na własny rachunek, ryzyko i odpowiedzialność,
 • każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy (okolicznościową koszulkę, buton, butelkę wody, bon na posiłek oraz folder w etui),
 • gwarancją otrzymania odpowiedniego rozmiaru koszulki dla uczestników, będzie dokonanie zapisu i opłaty wpisowego do dnia 16 maja 2022 oraz podanie jej rozmiaru,
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę, należy zabrać ze sobą odzież przeciwdeszczową lub peleryny,
 • wymagana jest osłona głowy – kask rowerowy,
 • powrót na własną odpowiedzialność,
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW,
 • uczestnicy we własnym zakresie mogą się ubezpieczyć od OC i dodatkowo ubezpieczyć się
  w zakresie NNW,
 • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu,
  zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
 • w przypadku wycofania się uczestnika z rajdu prosimy o powiadomienie organizatora.

VII. Zgłoszenia i opłaty:

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia: 15.04.2022 do 16.05.2022 r. na adres email tkkf.wadowice@gmail.com poprzez przesłanie karty startowej zał.nr1 do regulaminu. Młodzież od lat 16 do 18 lat przesyła kartę startową zał. nr1 do regulaminu. W przypadku wolnych miejsc po 17.05.2022 zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy 22.05.2022 r. w godz. 7.30-8.30 na starcie rajdu do wyczerpania wolnych miejsc.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia w dniu imprezy (22.05.2022) w Biurze Rajdu wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia w związku z COVID-19 – zał. nr 2 do regulaminu

 

 1. Opłata startowa (decyduje data wpływu na konto Organizatora):
 • 20 zł/10 zł (osoby dorosłe/dzieci) do lat 14-stu od 15.04.2022 do 05.05.2022 przelewem na rachunek bankowy: PEKAO SA o/Wadowice 06 1240 4197 1111 0000 4697 1681 – tytułem XXI RRR imię i nazwisko uczestnika,

 

 • 40 zł/20zł (osoby dorosłe/dzieci) od 06.05.2022 do 15.05.2022 na podane powyżej konto,

 

 • 40zł/20zł (osoby dorosłe/dzieci) WYJĄTKOWO w dniu 16.05.2022 od 16:30 do 18:00
  przyjmowanie wpłat gotówkowych w biurze TKKF Wadowice, os. Kopernika 10, pokój 10,

 

 • 50 zł/20 zł osoby dorosłe/dzieci w dniu imprezy 22.05.2022r na starcie w Wadowicach od godz.7.30-8.30 – do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rajdu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy Organizator zwraca na konto Uczestnika 50% dokonanej opłaty startowej. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas rajdu. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne rajdu.

VIII. Zasady zachowania uczestników Rajdu:

 • W czasie rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19:
 • przy Biurze Zawodów należy zdezynfekować ręce i nałożyć maseczkę oraz zachowywać bezpieczną odległość,
 • zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start rajdu, półmetka i mecie (możliwa jest sytuacja, iż w trakcie imprezy nie będzie możliwości zachowania dystansu społecznego, dlatego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne,
 • uczestnicy pokonują trasę w niewielkich grupach zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczenia dotyczące COVID-19,
 • Organizator zapewnia uczestnikom Rajdu środki do dezynfekcji rąk na starcie, półmetku oraz mecie
 • Zasady zachowania uczestników w czasie jazdy:
 • Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym na trasie Wadowice – Przybradz –Tomice, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 • ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,2.

2. RAJD NIE JEST WYŚCIGIEM, WIĘC ŚCIGANIE SIĘ JEST ZABRONIONE!!!

 • posiadanie sprawnego technicznie własnego roweru oraz wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 • jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 • liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • podczas jazdy w kolumnie należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 • każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość
  i hamowanie,
 • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • przed wyruszeniem kierownik rajdu i komandorzy rajdu omawiają trasę przejazdu
  z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

3. Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora

IX. Nagrody:

 • w klasyfikacji najliczniejsza rodzina (udokumentowane pokrewieństwo) za I miejsce: nagrody rzeczowe
 • najstarszy uczestnik rajdu: nagroda rzeczowa
 • najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie: nagroda rzeczowa
 • konkursy rekreacyjne   na półmetku i mecie rajdu: dyplomy i nagrody rzeczowe za I-III miejsca
 • nagrody niespodzianki losowane dla uczestników Rajdu, którzy pokonają trasę rajdu.

X. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy rajdu podpisując kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 i nr 2 oraz składając oświadczenie akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę:

 • zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizacją XXI Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:
 • dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach, os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice, tel.692-290-685,
  e-mail:tkkf.wadowice@gmail.com ,
 • posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia i oświadczenia,
  w której są podane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych,
 • podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w XXI Rodzinnego Rajdu Rowerowego
 • dane będą przechowywane przez okres 2 lat
 • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych
 • podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.19 z 4 maja 2016, s.1)

2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

Organizatorzy:

Główny Organizator: Ognisko TKKF Leskowiec w Wadowicach, os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice, tel: 692 290 685, www.tkkf-wadowice.pl, e-mail: tkkf.wadowice@gmail.com

 


 21 Rodzinny Rajd Rowerowy (zał. nr 1) – indywidualna karta zgłoszenia – plik do pobrania w pdf

21 Rodzinny Rajd Rowerowy (zał. nr 2) – oświadczenie uczestnika rajdu – plik do pobrania w pdf


 

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

 

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WADOWICE 

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH