19 Rodzinny Rajd Rowerowy

KOLEJNA  –  XIX EDYCJA

RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

TYM RAZEM WYJĄTKOWO WE WRZEŚNIU !!!!!!!!!

20.09.2020r.

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR    

      Małopolskie TKKF Zarząd Wojewódzki w Krakowie

PATRONAT HONOROWY

      Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

      Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński

      

KOMITET HONOROWY

      Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas

      Burmistrz Kalwarii – Augustyn Ormanty

      Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF – Zofia Czupryna

      Prezes Zarzadu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Leszek Tytko

      Kustosz Sanktuarium Pasyjno Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej – o. Konrad Cholewa OFM

 


START:

20.09.2020r. godz. 9.00 – Sprzed Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

META:

ok. godz. 14.oo – parking przy Klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

 

TRASA

REGULMIN 19 RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

UWAGA !!

W regulaminie Rajdu została wprowadzona została zmiana dotycząca mety imprezy, która zamiast na stadionie MKS „Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej nastąpi na parkingu przy Klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

ZAŁĄCZNIKI NIEZBĘDNE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA RAJDU

ZAŁ.1 – INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA

ZAŁ.2 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU

Zał. nr 2 (dokument do pobrania)

SPONSOR GŁÓWNY

 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 

SPONSORZY

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZADANIE ZOSTAŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WADOWICE.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH