19 Rodzinny Rajd Rowerowy

KOLEJNA  –  19 EDYCJA

RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

TYM RAZEM WYJĄTKOWO WE WRZEŚNIU !!!!!!!!!

20.09.2020r.

 

START:

20.09.2020r. godz. 9.00 – Sprzed Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

META:

Stadion MKS Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej

TRASA

REGULMIN 19 RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

ZAŁĄCZNIKI NIEZBĘDNE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA RAJDU

ZAŁ.1 – INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA

ZAŁ.2 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU