III Bieg Sztafetowy


Chcąc uczcić w doniosły sposób jubileusz XXV – lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II – naszego Wielkiego Rodaka, Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach organizuje po raz trzeci Sztafetę Biegową Wadowice – Watykan w dniach w dniach 20.09.2003 – 28.09.2003.Tegoroczną Pielgrzymkę Biegową pragniemy rozszerzyć na skalę ogólnopolską. Założeniami naszymi jest włączenie się ekip biegowych z 61 miejsc, które odwiedzał Ojciec Święty w okresie 25 lat Pontyfikatu / poniżej wykaz miejscowości z których powinna wyruszyć sztafeta / i spotkanie się na mecie na Placu Świętego Piotra w Rzymie dnia 28.09.2003 by uczestniczyć we wspólnej modlitwie „Anioł Pański” pod przewodnictwem Ojca Świętego tworząc biało – czerwony różaniec.Jako organizatorzy i pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, będziemy służyć pomocą i informacją dotyczącą organizacji Sztafety.Jeżeli to możliwe bardzo prosimy o zgłoszenie jak najszybciej zainteresowanych w celu poinformowania o zasadach i obowiązkach uczestnictwa w Sztafecie na nasz adres korespondencyjny :Ognisko TKKF „Leskowiec
Oś. Kopernika 1
34-100 WADOWICE

telefon : / 033 / 82 – 327 – 08
fax : / 033 / 82 – 349 – 22 w godz. 10.00 – 18.00
telefon domowy : Halina Kulbacka – / 033 / 87 – 315 – 04 po godz.20.00
adres internetowy : www.grafkom.pl/sztafeta

Liczymy, że Zarządy Wojewódzkie TKKF-u oraz inne organizacje włączą się do w/w przedsięwzięcia i spełnią nasze oczekiwania.
 Organizatorzy.

Patronat honorowy:
Ks. Biskup Marian Florczyk
Duszpasterz Sportowców RP Diecezji Kieleckiej