Sportowcy z Wadowic i Nowego Targu biegnąc 2000 km na trasie Wadowice Watykan chcą uczcić Jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa, 80 rocznicę urodzin Ojca Świętego oraz złoty Jubileusz kapłaństwa kardynała Franciszka Macharskiego.

Pielgrzymka na swej trasie będzie również nawiedzać sanktuaria:  Sasti, Mariacel, Padwa, Loretto, Asyż. 

Rozpoczęcie biegu odbędzie się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną z homilia w Bazylice Ofiarowania N.M.P. w dniu startu o godz. 7:30.

Pożegnalny start honorowy i ostry w syście Komitetu Honorowego, Kościoła, Starostwa,  Policji oraz organizatoów i mieszkańców odbędzie się o godz. 8:30