Termin wyjazdu na CHOCHOŁOWSKIE TERMY:


 TERMIN WYJAZDU

14 luty 2019


godz. 7:30
parking przed Spółdzielnią Mieszkaniową w Wadowicach,

os. Kopernika 10

Cena (obejmuje transport oraz ubezpieczenie NW):
32 zł

ZGŁOSZENIA:
Siedziba Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach
SM, I piętro, pokój 10
Zgłoszenia 16.00 – 18.00
Tel.: 692 290 685